Ostale storitve

  • Sanacije in inštalaterska popravila
  • Lociranje cevnih vodov (lociranje poteka cevnih vodov v in ob objektu)
  • Sanacije cevnih vodov brez izkopa
  • Ugotavljanje zamakanja vode
  • Iskanje nedovoljenih priključkov s pomočjo dima oz. megle
  • Iskanje uhajanja smradu iz odtočnega sistema s pomočjo dima oz. megle
  • Izdelava projektne dokumentacije PZI hišnih priključkov za odpadno kanalizacijo