Polne greznice so lahko vzrok zamašitev odtočnega kanalizacijskega sistema ter neprijetnih vonjav.

Zato je redno čiščenje grenic pogoj za nemoteno delovanje sistema. Skladno s predpisi o ravnanju z odpadki je potrebno vsebino oddati na čistilno napravo. Prav tako enako velja tudi za redno črpanje blata iz MKČN.